NAĐITE NAJBLIŽI SERVIS

Pravne napomene

1. UVOD

Mrežno mjesto dostupno na adresi www.eurorepar.hr (u daljnjem tekstu: „mrežno mjesto”) namijenjeno je osobnom informiranju korisnika. Komercijalno iskorištavanje podataka koji su ovdje navedeni, čak ni djelomično, nije dozvoljeno bez prethodnog pisanog odobrenja društva EURO REPAR Car Service SAS.

Pristup i korištenje mrežnog mjesta podliježu pravnim napomenama (u daljnjem tekstu: „pravne napomene”) koje su pobliže opisane u nastavku, kao i važećim zakonima i/ili propisima.

Podrazumijeva se da korisnik posjećivanjem i pristupom mrežnom mjestu u potpunosti i bezrezervno prihvaća sve odredbe pravnih napomena.

Društvo koje je vlasnik mrežnog mjesta zadržava pravo izmjene i ažuriranja pravnih napomena i svih elemenata, proizvoda ili usluga koje se nude na mrežnom mjestu, bez prethodne obavijesti. Navedene izmjene obvezujuće su za korisnike te su oni dužni pročitati pravne napomene prilikom svakog posjeta mrežnom mjestu.

Pravne napomene podliježu francuskom zakonu. U slučaju spora koji se odnosi na pravne napomene i mrežno mjesto, nadležni su isključivo sudovi u Parizu. Oni donose odluke isključivo prema francuskom pravu i ne primjenjuju pravila o sukobu zakonodavstava.

 

2. OBJAVA

Mrežno mjesto objavljuje:

društvo EURO REPAR Car Service SAS s temeljnim kapitalom od 15 040 000 eura, sa sjedištem na adresi EURO REPAR Car Service SAS,
1 boulevard de l’Europe, Immeuble Pôle tertiaire 2, 78300 POISSY, koje je upisano u Registar trgovine i društava u Versaillesu pod brojem 444 590 574.

 

Kontakt: EURO REPAR Car Service SAS,

1 boulevard de l’Europe, Immeuble Pôle tertiaire 2, 78300 POISSY.

 

Glavni urednik: Christophe MUSY

Osoba odgovorna za mrežno mjesto: Florian GRIMAULT

Poslužitelj mrežnog mjesta: OVH, 2 rue Kellermann, F-59100 Roubaix

 

3. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

EURO REPAR Car Service SAS obavještava korisnike mrežnog mjesta da su brojni elementi mrežnog mjesta:

1.     zaštićeni zakonima o autorskom pravu: to se prvenstveno može odnositi na fotografije, članke, dizajne, animirane sekvence, digitalne zvučne ili video zapise itd., i/ili

2.     zaštićeni zakonima o dizajnu i modelima: to se odnosi prvenstveno na modele vozila koji se pojavljuju na mrežnom mjestu, i/ili

3.     zaštićeni zakonima o žigovima: to se odnosi prvenstveno na žig „EUROREPAR”, logotip „EUROREPAR Car Service”, polufigurativni žig „E stylisé” (stilizirano slovo E), te žigove modela vozila i/ili dijelova koji se pojavljuju na mrežnom mjestu.

Tako zaštićeni elementi vlasništvo su društva EURO REPAR Car Service SAS, njegovih podružnica i/ili trećih strana koje su ovlastile EURO REPAR Car Service SAS da ih koristi.

U skladu s navedenim, zabranjena je svaka reprodukcija, prikazivanje, upotreba, prilagodba, izmjena, dodavanje, prevođenje i prodaja, djelomična ili potpuna, na bilo koji način, u bilo kojem obliku, bez obzira na medij (tiskani, digitalni...) cijelog mrežnog mjesta ili nekog njegova dijela bez prethodnog pisanog odobrenja društva EURO REPAR Car Service SAS, osim kad je riječ o iznimkama navedenim u članku L122.5. Zakona o intelektualnom vlasništvu, jer se to smatra počinjenjem kaznenog djela krivotvorenja autorskog prava i/ili dizajnâ i modela i/ili žiga, kažnjivog s tri (3) godine zatvora i novčanom kaznom od 300 000 eura u slučaju povrede autorskog prava te četiri (4) godine zatvora i novčanom kaznom od četiri stotine tisuća eura (400 000 eura) u slučaju krivotvorenja žigova.

 

4. INFORMACIJE O PROIZVODIMA I USLUGAMA

Informacije i slikovni prikazi na ovom mrežnom mjestu temelje se na trenutnim tehničkim karakteristikama važećim u trenutku objavljivanja ili ažuriranja različitih stranica mrežnog mjesta.

U okviru politike stalnog unapređenja proizvoda, tehničke karakteristike, oprema, mogućnosti i boje mogu se mijenjati u bilo kojem trenutku. Osim toga, trenutačna tehnologija ne omogućava vjeran prikaz boja.

Karakteristikama mreže EUROREPAR Car Service smatraju se one karakteristike koje su uspostavljene na području kontinentalne Francuske. One se mogu razlikovati od zemlje do zemlje ili ne biti dostupne u svim zemljama svijeta.

U svakom slučaju, informacije dostupne na ovom mrežnom mjestu informativnog su karaktera i nisu ugovorno obvezujuće.

Osim toga, sve navedene cijene su najviše prodajne cijene koje se preporučuju u kontinentalnoj Francuskoj i ne obvezuju EUROREPAR Car Service niti članove njegove prodajne mreže.

Usluge objavljene na ovom mrežnom mjestu jesu usluge koje pružaju članovi mreže EUROREPAR Car Service.

Informativno navedene cijene ne uključuju instalaciju, osim ako je riječ o paketima. Paketi vrijede samo u naznačenom razdoblju.

Prodajna mreža EUROREPAR Car Service u kontinentalnoj Francuskoj stoji vam na raspolaganju za sva pitanja o​proizvodima i uslugama koje se nude na mrežnom mjestu. Podsjećamo da su članovi prodajne mreže EUROREPAR Car Service u kontinentalnoj Francuskoj neovisni trgovci koji su slobodni odrediti vlastite cijene i sudjelovati ili ne sudjelovati u ponudama društva EUROREPAR Car Service (uključujući pakete). 

 

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik može posjetiti mrežno mjesto bez otkrivanja svog identiteta ili davanja ikakvih osobnih podataka.

Zaštita vaših osobnih podataka naš je prioritet. Pozivamo vas da pročitate našu Izjavu o povjerljivosti (članak 10.).

 

6. HIPERPOVEZNICE

Za postavljanje hiperpoveznice prema mrežnom mjestu potrebna je prethodna pisana suglasnost društva EURO REPAR Car Service SAS.

U svakom slučaju, društvo EURO REPAR Car Service SAS nikada nije odgovorno za sadržaj ni za proizvode ili usluge dostupne na mrežnim mjestima s kojima je mrežno mjesto tog društva povezano hiperpoveznicom ili bilo kojom drugom vrstom poveznice.

 

7. SIGURNOST

·        Korisnik se obvezuje da mrežno mjesto neće upotrebljavati na način koji bi mogao uzrokovati viruse, računalne kvarove, funkcionalne pogreške ili bilo kako utjecati na funkcioniranje mrežnog mjesta odnosno svih poslužitelja ili usluga dostupnih putem mrežnog mjesta. Korisnik se među ostalim obvezuje da će u prostoru mrežnog mjesta staviti na raspolaganje samo informacije, podatke, dokumente i datoteke koje su pouzdane, koje nisu uvredljive i koje ne mogu utjecati na funkcioniranje mrežnog mjesta ili bilo kojeg poslužitelja ili usluge kojoj se može pristupiti putem mrežnog mjesta.

·        Način na koji se upotrebljava mrežno mjesto odnosno svi poslužitelji ili usluge dostupne putem mrežnog mjesta mora biti u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima koji su na snazi, kao i s pravima trećih strana, te ni na koji način i ni u kojem obliku ne smije naštetiti ugledu društva EURO REPAR Car Service SAS. Korisnik društvu EURO REPAR Car Service SAS među ostalim jamči da će ga zaštititi od svih aktivnosti trećih strana, koje su povezane sa sadržajem informacija koje je korisnik stavio na raspolaganje u prostoru mrežnog mjesta, osobito onih aktivnosti kojima se ugrožavaju osobna prava, pravo intelektualnog vlasništva, javnog reda, dobrih običaja, poštovanja privatnog života (pravo na osobnu sliku itd.) ili kojim se povređuju kaznene odredbe važećeg nacionalnog i/ili međunarodnog zakonodavstva. U tom pogledu, korisnik se obvezuje da će društvu EURO REPAR Car Service SAS nadoknaditi sve troškove, naknade i izdatke koje bi s tim u vezi mogao snositi, uključujući razumne naknade i troškove savjeta za društvo EURO REPAR Car Service SAS.

 

8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

·        Korisnik upotrebljava ovo mrežno mjesto isključivo na vlastitu odgovornost. EURO REPAR Car Service SAS i njegove podružnice ne mogu se smatrati odgovornima za izravnu ili neizravnu štetu, kao što je materijalna šteta, gubitak podataka ili programa, financijska šteta nastala uporabom ovog mrežnog mjesta ili povezanih mrežnih mjesta.

Na mrežnom mjestu, EURO REPAR Car Service SAS nudi vam mogućnost slanja osobnih poruka koje prolaze kroz poslužitelje pod njegovom upravljačkom odgovornošću, kako biste mogli informirati svoje zainteresirane kontakte o nekim člancima ili dokumentima na mrežnom mjestu. Stoga društvo EURO REPAR Car Service SAS ne može biti odgovorno za poruku koju je korisnik napisao svom kontaktu putem mrežnog mjesta.

Društvo EURO REPAR Car Service SAS ne može biti odgovorno za poruke koje ono nije napisalo i nad kojima nema kontrolu.

Društvo EURO REPAR Car Service SAS skreće pozornost na činjenicu da u određenim zemljama određeni proizvodi ili usluge koje se nude na mrežnom mjestu mogu podlijegati posebnim propisima ili čak ograničenjima i/ili zabranama.

·        Mrežnom mjestu pristupa se putem internetske mreže.

U tom smislu valja podsjetiti da je internet otvorena i neslužbena mreža, sastavljena od međusobno povezanih računalnih mreža na međunarodnoj razini. Za upravljanje internetom nije zadužen nikakav središnji subjekt i svaki dio ove mreže pripada neovisnom javnom ili privatnom tijelu. Stoga se njegovo funkcioniranje temelji na suradnji između operatora različitih mreža a da pritom ne postoji nikakva obveza pružanja podataka ili obveza u pogledu kvalitete pružanja podataka između operatora. Te mreže mogu imati nejednake kapacitete prijenosa i vlastite uvjete korištenja. Nitko ne može jamčiti dobro funkcioniranje interneta u cjelini. Stoga EURO REPAR Car Service SAS ne preuzima nikakvu odgovornost ni jamstva u slučaju lošeg rada internetske veze (kašnjenje prijenosa podataka ili bilo kakva druga nepravilnost u radu).

 

9. OBUSTAVA ILI PREKID PRISTUPA MREŽNOM MJESTU

EURO REPAR Car Service SAS u bilo kojem trenutku može privremeno ili trajno obustaviti korisnikov pristup mrežnom mjestu u slučaju da korisnik povrijedi ove pravne napomene, ne dovodeći pritom u pitanje sva ostala prava i aktivnosti u korist društva EURO REPAR Car Service SAS, u slučaju tehničkih problema povezanih s infrastrukturom za postavljanje i rad mrežnog mjesta, ili u slučaju održavanja mrežnog mjesta.

 

Prilog

ŠTO SU KOLAČIĆI?

Francuski državni odbor za informacijske tehnologije i slobode (fr. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) definira kolačić kao „malu tekstnu datoteku koju na vaš tvrdi disk postavlja poslužitelj mrežnog mjesta koje posjećujete. Kolačić sadržava određene podatke, odnosno:

·        naziv poslužitelja koji ga je stvorio,

·        najčešće identifikacijsku oznaku u obliku jedinstvenog broja,

·        eventualno datum isteka.

Te se informacije pohranjuju na vaše računalo u jednostavnu tekstnu datoteku kojoj poslužitelj pristupa kako bi čitao i pohranio podatke.

Kolačić je nužno povezan s jedinstvenim nazivom domene (poslužitelja koji ga je postavio) tako da mu se može pristupiti samo zahtjevom s tog poslužitelja.

Ovo mrežno mjesto upotrebljava sustav kolačića. Korisnika se obavješćuje da se tijekom njegovih posjeta mrežnom mjestu kolačići mogu automatski pohraniti na njegov internetski preglednik.

Kolačići su datoteke koje se pohranjuju na tvrdi disk korisnika radi unaprjeđenja korisničkog iskustva i prikupljanja statističkih podataka o učestalosti posjećivanja ili objavljivanja personaliziranih oglasa na temelju korisnikovih navika pregledavanja.

Ovi kolačići ne sadržavaju nikakve osobne podatke.

Korisnik može onemogućiti pohranjivanje kolačića podešavanjem postavki svog internetskog preglednika.

RAZLIČITE VRSTE KOLAČIĆA KOJE UPOTREBLJAVAMO

Na našem mrežnom mjestu upotrebljavamo različite kolačiće:

1.     Anonimni kolačići za mjerenje učestalosti posjećivanja i upotrebe internetskih usluga

Kolačići za prikupljanje statističkih podataka o prometu koriste se za određivanje broja posjetitelja mrežnog mjesta (broj posjeta, prosječno trajanje posjeta po korisniku, elementi na koje korisnici kliknu itd.). Kolačići služe stalnom unapređenju našeg mrežnog mjesta kako bismo bili sigurni da ono odgovara vašim potrebama.

Kolačići za određivanje broja posjetitelja strogo su anonimni i ne može ih se ni na koji način iskoristiti za identifikaciju posjetitelja mrežnog mjesta ili prikupljanje osobnih podataka (na primjer ime, IP adresa itd.).

2. Kolačići za pohranu podataka o prijavi

Na nekim našim mrežnim mjestima možete se prijaviti i unijeti identifikacijske podatke („Kontaktirajte nas”). Ta mrežna mjesta upotrebljavaju kolačiće, primjerice, za pamćenje vašeg računa ili vašeg pristupa određenoj usluzi.

3. Kolačići treće strane (oglašavanje)

Većina internetskih oglasa društva EURO REPAR Car Service SAS prikazuje se na mrežnim mjestima treće strane i objavljuje ih treća strana (na primjer agencija za oglašavanje). Takve treće strane upotrebljavaju vlastite kolačiće za analizu broja ljudi koji su vidjeli i/ili kliknuli na reklamni natpis. Kolačići koje postavlja treća strana temelje se na politici kolačića društava koja ih postavljaju te mi nemamo pristup čitanju ili postavljanju tih kolačića.

4. Ostali kolačići treće strane

EURO REPAR Car Service SAS upotrebljava ostale kolačiće treće strane za analizu kretanja korisnika na našim mrežnim mjestima te, primjerice, kako bi se korisniku predložilo da zatraži brošuru ili po potrebi probnu vožnju. Kolačiće postavljamo mi ili naši pružatelji tehničkih usluga u svrhu određivanja broja osoba koje posjećuju različite sadržaje i rubrika našeg mrežnog mjesta, kako bismo ih ocijenili i bolje organizirali. Ovisno o slučaju, kolačići nam također omogućuju da utvrdimo probleme pri pregledavanju i u skladu s time unaprijedimo mogućnosti korištenja naših usluga. Ovi kolačići prikupljaju samo anonimne statističke podatke i učestalosti posjećivanja i ne uključuju nikakve osobne podatke. Ovi će se kolačići također koristiti za personaliziranje naših mrežnih mjesta na temelju prikupljenih anonimnih podataka. Rok čuvanja kolačića za mjerenje broja posjetitelja iznosi 90 dana.

PERSONALIZIRANI OGLASI: KAKO TO FUNKCIONIRA?

Kolačići se pohranjuju na vaše računalo u određenoj datoteci i ovisno o mrežnim mjestima koje posjetite, mogu pamtiti:

·        mrežne stranice koje ste nedavno posjetili

·        proizvode koji vas zanimaju

·        informacijski sustav (jezik, zemlja, operativni sustav, preglednik itd.) kako bi se optimizirao prikaz prilikom vašeg sljedećeg posjeta našim mrežnim mjestima.

10. Izjava o povjerljivosti

Svrha ovih Pravila o povjerljivosti jest da vas, u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka (ti propisi obuhvaćaju Opću uredbu o zaštiti podataka br. 2016/679 od 27. travnja 2016. i Zakon o zaštiti podataka br. 78-17 od 6. siječnja 1978.) o uvjetima pod kojima vaše podatke obrađuje društvo EURO REPAR Car Service SAS, sa sjedištem na adresi 1 boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, koje je upisano u Registar trgovine i društava u Versaillesu pod brojem 444 590 574.

10.1 U koje svrhe društvo EURO REPAR Car Service SAS obrađuje vaše osobne podatke i na kojoj pravnoj osnovi?

Svrhe u koje prikupljamo informacije:

Obrazloženja za obradu tih podataka:

   

upravljanje i optimiranje odnosa s kupcima

legitiman interes društva EURO REPAR Car Service SAS da osigura zadovoljstvo i informacije svojim kupcima

provođenje ispitivanja, anketa i statistika radi bolje ocjene kvalitete proizvoda i predviđanja potreba kupaca

legitiman interes društva EURO REPAR Car Service SAS da ocjenjuje kvalitetu svojih proizvoda, predviđa potrebe i zadovoljstvo svojih kupaca i da, prema tome, razvija nove funkcije

analiza i optimiranje funkcija mrežnog mjesta

legitiman interes društva EURO REPAR Car Service SAS da unaprjeđuje i pruža kvalitetniju uslugu s unaprijeđenim funkcionalnostima

dostavljanje informacija o našim promotivnim ponudama, novostima i događanjima (newsletter, pozivnice, upitnici, ankete i druge publikacije)

vaš prethodni pristanak koji dajete, u slučajevima u kojima se to zahtijeva zakonom, označavanjem za to predviđene kućice prilikom dostave vaših osobnih podataka društvu EURO REPAR Car Service SAS


Društvo EURO REPAR Car Service SAS moglo bi biti obvezno otkriti sve podatke o korisniku kako bi bilo u skladu sa svim zakonima i propisima na snazi, ili kako bi odgovorilo na sudski ili upravni zahtjev.

10.2 Tko su primatelji podataka?

Osobne podatke koje obrađujemo društvo EURO REPAR Car Service SASdijeli s ograničenim brojem primatelja, ovisno o svrsi obrade, kako slijedi:

Primatelj

Svrha dijeljenja

Sva društva koja su dio iste grupe kao i EURO REPAR Car Service SAS​​​​​​​

analiza i razvoj proizvoda Grupe PSA

Sve treće strane koje su pružatelji usluga i/ili sva društva koja pripadaju istoj grupi kao i EURO REPAR Car Service SAS, koja djeluju za EURO REPAR Car Service SAS, u pružanju usluga koje ste zatražili ili koje je zatražilo društvo EURO REPAR Car Service SAS u gore navedene svrhe

Vođenje marketinških kampanji, provođenje anketa o zadovoljstvu kupaca i predlaganje komercijalnih ponuda prilagođenih potrebama kupaca 

Svi prodajni partneri društva EURO REPAR Car Service SAS koji imaju obvezu povjerljivosti

Svaka upotreba anonimiziranih podataka u statističke svrhe

10.3 Prenose li se vaši osobni podaci izvan EU-a?

Moguće je da će društvo EURO REPAR Car Service SAS morati prenijeti vaše osobne podatke primateljima koji se nalaze u zemlji izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP). Uvjeti prijenosa zaštićeni su u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

10.4 Koliko dugo zadržavamo vaše osobne podatke?

Rok zadržavanja vaših osobnih podataka koje prikupi društvo EURO REPAR Car Service SAS može se utvrditi u skladu sa svrhom obrade podataka na temelju sljedećih kriterija:

o   Podaci pohranjeni u određene svrhe zadržavaju se koliko je potrebno za potrebe obrade osobnih podataka kako je utvrđeno u gore navedenom članku 10.1. (za vrijeme trajanja ugovora sklopljenog s vama, u skladu sa zakonodavstvom, dok s vama održavamo komercijalni odnos);

o   vaši osobni podaci potom se arhiviraju za upotrebu u slučaju spora ili osporavanja tijekom roka zastare primjenjivog na predmet spora;

o   podaci se potom anonimiziraju ili brišu.

Za više informacija pročitajte pravila društva EURO REPAR Car Service SAS o zadržavanju osobnih podataka.

10.5 Kako upotrebljavamo kolačiće?

„Kolačići” su male tekstne datoteke koje se šalju na vaše računalo i pohranjuju na njegov tvrdi disk kako bi vas naša mrežna mjesta prepoznala kada ih posjetite.

Kada posjetite jedno od naših mrežnih mjesta ili upotrebljavate naše aplikacije ili druge digitalne alate, možemo, ako na to pristanete, upotrijebiti kolačiće, web-pratilice i druge tehnologije za prikupljanje sljedećih podataka:

o   IP adresa, podaci o spajanju, vrsta preglednika, lokacija, vremenska zona, operativni sustav i drugi tehnički podaci.

o   Podaci o vašem posjetu, uključujući mrežna mjesta koja ste posjetili prije i nakon našeg mrežnog mjesta i proizvodi koje ste pregledavali.

o   Trajanje posjeta stranicama našeg mrežnog mjesta i informacije koje se odnose na interakciju između stranica.

Za više informacija pročitajte naša pravila o upotrebi kolačića.

10.6 Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U skladu s propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka, imate pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, primanje preslike vaših osobnih podataka za vlastite potrebe ili za njihovo prenošenje drugom pružatelju usluga po vašem izboru (prenosivost) i pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka kada se ti podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga.

Također, društvu EURO REPAR Car Service SAS možete poslati upute za postupanje s vašim podacima nakon vaše smrti.

Svoju suglasnost možete povući u svakom trenutku ako se obrada temelji na njima. Sva ta prava primjenjuju se u granicama predviđenima propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka.

Ta prava možete ostvariti slanjem zahtjeva na adresu EURO REPAR Car Service SAS, 1 boulevard de l’Europe, Batiment A, 78300 POISSY, ili slanjem e-poruke na sljedeću adresu: reseau@eurorepar.com

Također možete ostvariti svoje pravo na podnošenje žalbe pred nacionalnim tijelom za zaštitu podataka tako da pošaljete svoj zahtjev Državnom odboru za informacijske tehnologije i slobode (fr. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr.

10.7 – Kolačići 

Korisnika se obavješćuje o tome da mrežno mjesto upotrebljava sustav kolačića. Korisnika se obavješćuje i da se tijekom njegovih posjeta mrežnom mjestu kolačići mogu automatski pohraniti na njegov internetski preglednik.

Kolačići su datoteke koje se pohranjuju na tvrdi disk korisnika radi unaprjeđenja korisničkog iskustva i prikupljanja statističkih podataka o učestalosti posjećivanja. Ovi kolačići ne sadržavaju nikakve osobne podatke.

Korisnik može onemogućiti pohranjivanje kolačića podešavanjem postavki svog preglednika.

Sve informacije u vezi s kolačićima.

icon-gear